Ví dụ về Chủ nghĩa Vị kỷ Đạo đức là gì?

Một ví dụ về chủ nghĩa ích kỷ đạo đức sẽ là một người nợ tiền của một người bạn và quyết định trả lại tiền cho người bạn đó không phải vì người đó nợ tiền, mà vì lợi ích tốt nhất của anh ta là trả lại cho người bạn của mình. anh ấy không đánh mất bạn của mình. Một ví dụ khác về chủ nghĩa vị kỷ đạo đức sẽ là một người mời một người bạn đi xem một bộ phim mà cô ấy muốn xem vì cô ấy không muốn đi một mình và đang nghĩ đến lợi ích bản thân trước tiên .

Theo chủ nghĩa vị kỷ đạo đức, một người tập trung vào lợi ích của bản thân trước tất cả những người khác. Những người ủng hộ thuyết vị kỷ đạo đức tin rằng tập trung vào lợi ích của bản thân sẽ mang lại lợi ích cho tất cả xã hội vì xã hội vận hành hiệu quả hơn. Thomas Hobbes là người nổi tiếng đề xướng chủ nghĩa vị kỷ đạo đức.