Thằn lằn ăn gì?

Hầu hết thằn lằn là động vật ăn tạp, tuy nhiên, những gì thằn lằn ăn phần lớn bị ảnh hưởng bởi kích thước của nó. Với hơn 3.800 loài thằn lằn khác nhau, không có chế độ ăn kiêng nào giữa chúng.

Các loài thằn lằn nhỏ hơn, chẳng hạn như tắc kè hoa, tắc kè và thằn lằn sừng, chủ yếu ăn côn trùng và nhện nhỏ. Những loài thằn lằn lớn hơn, chẳng hạn như kỳ đà và rồng có râu, là những loài ăn tạp và có thể ăn cả côn trùng, động vật có vú nhỏ và thậm chí cả trái cây. Có một số loài thằn lằn là động vật ăn cỏ và chỉ ăn trái cây và rau quả, bao gồm cự đà và agamid đuôi gai. Cuối cùng, một số loài thằn lằn lớn nhất là loài ăn thịt và ăn côn trùng, động vật có vú và các loài bò sát khác. Chúng bao gồm rồng Komodo và thằn lằn giám sát.