Một số hệ phái của Cơ đốc giáo là gì?

Có một số lượng lớn các giáo phái khác nhau của Cơ đốc giáo, thường được chia thành nhiều giáo phái như Công giáo, Chính thống giáo phương Đông, Tin lành, Baptist và Anh giáo. Mỗi giáo phái này có những tập tục và niềm tin độc đáo của riêng mình và có thể được chia nhỏ thành nhiều nhóm nhỏ hơn.

Công giáo là giáo phái Cơ đốc giáo lớn nhất thế giới, với tổng số hơn 1,2 tỷ tín đồ. Hai nhánh chính của Công giáo là Công giáo Latinh và Công giáo Đông phương, mỗi nhánh cũng bao gồm nhiều giáo phái nhỏ hơn. Ngoài ra còn có một số giáo phái Công giáo độc lập hoặc ly khai.

Đạo Tin lành được coi là giáo phái lớn thứ hai, mặc dù có nhiều cuộc tranh luận về việc giáo phái nào nên được coi là Tin lành. Ví dụ, một số nguồn liệt kê Giáo hội Anh giáo là Tin lành, trong khi những nguồn khác xếp nó như một nhóm riêng biệt bao gồm các giáo phái Episcopalian. Nhìn chung, Đạo Tin lành là giáo phái chính có phạm vi rộng nhất, bao gồm các nhóm như Luther, Người truyền bá Tin lành, Người giám lý, Người Cơ đốc Phục lâm và nhiều Giáo hội Cải cách.

Cơ đốc giáo Chính thống phương Đông là một giáo phái chính khác, tách ra từ Giáo hội Công giáo La Mã trong thời kỳ Đại Schism vào thế kỷ 11. Giáo phái này chủ yếu được theo sau ở Nga, Hy Lạp và một số khu vực Đông Âu.

Tất cả các hệ phái Cơ đốc giáo đều có chung niềm tin và thực hành ít nhất giống nhau, chẳng hạn như việc sử dụng Kinh thánh và niềm tin vào Chúa Giê-su Christ.