Dấu hiệu nào tương thích nhất với Song Ngư?

Các dấu hiệu tương hợp nhất với Song Ngư là Cự Giải và Bò Cạp, là hai cung nước khác. Người thuộc cung Song Ngư cũng có thể hòa hợp với các cung Thổ thực tế như Kim Ngưu và Ma Kết.

Cự Giải và Hổ Cáp rất hợp với người thuộc cung Song Ngư vì họ có cùng cách tiếp cận cuộc sống trực quan và mức độ nhạy cảm cao. Theo chiêm tinh học, Cự Giải có thể hợp với Song Ngư hơn Hổ Cáp bởi vì họ cũng có chung những điểm yếu về cảm xúc. Bọ Cạp tự chủ hơn và có ý chí mạnh mẽ, điều đó có nghĩa là họ có thể không dễ thông cảm với tâm trạng thất thường của Song Ngư. Một Song Ngư khác cũng có thể là một cặp đôi tốt, đặc biệt là với một người khác giới, vì họ biết chắc chắn điều gì khiến Song Ngư thích thú. Song Ngư được biết đến là những người quá nhạy cảm và dễ thất thường, điều đó có nghĩa là hai cá thể như vậy có thể không phải là cặp đôi trời sinh. Đối với những người bị thu hút bởi những điều đối lập, Xử Nữ là một cặp đôi phù hợp với Song Ngư, vì sự phân cực mạnh mẽ của những dấu hiệu này có thể tạo ra một cặp đôi hoàn hảo, hoàn thiện lẫn nhau như hai nửa của tổng thể. Song Tử, Sư Tử và Thiên Bình là những cung ít tương thích nhất với Song Ngư.