Có bao nhiêu nước ở Thái Bình Dương?

Có bao nhiêu nước ở Thái Bình Dương?

Thái Bình Dương là đại dương lớn nhất trong số các đại dương và chiếm khoảng 48% tổng lượng nước đại dương. Theo Trung tâm Dữ liệu Địa vật lý Quốc gia của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia, có hơn 321 triệu dặm khối nước trong tất cả các đại dương.

Thái Bình Dương có thể chứa tất cả các lục địa trên thế giới và phần lớn các đại dương. Ngoài là đại dương lớn nhất, Thái Bình Dương còn là đại dương sâu nhất. Độ sâu trung bình của Thái Bình Dương là hơn 12.000 feet, trong khi điểm sâu nhất là 36.200 feet trong rãnh Mariana. Đại Tây Dương nhỏ hơn Thái Bình Dương 20%.