Chúng ta sử dụng khoa học như thế nào trong cuộc sống hàng ngày?

Chúng ta sử dụng khoa học như thế nào trong cuộc sống hàng ngày?

Khoa học và sự đa dạng của các cải tiến mà nó tạo ra được sử dụng thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày. Nếu không có khoa học, về cơ bản xã hội sẽ bị ảnh hưởng trong một số lĩnh vực khác nhau. Sẽ không có điện và không có nhựa, và nền nông nghiệp hiện đại về cơ bản sẽ bị tê liệt. Ngoài ra, cộng đồng y tế được hưởng lợi rất nhiều từ việc sử dụng khoa học và nghiên cứu. Nhiều công ty dược phẩm phát triển sản phẩm của họ với sự hỗ trợ của phương pháp khoa học.

Khoa học được sử dụng hầu như hàng ngày trong hầu hết các nền văn hóa hiện đại, đặc biệt là thông qua việc sử dụng điện. Điện và các ứng dụng của nó được phát triển bởi một nhóm dài các nhà khoa học tiên phong, bao gồm Benjamin Franklin và Alessandro Volta. Khoa học giúp xã hội hiện đại hiểu được điện và từ tính, đồng thời cho phép sử dụng máy phát điện, đường dây điện thoại, ti vi và đèn chiếu sáng.

Chất dẻo tổng hợp cũng được phát triển bởi các nhà hóa học trong các phòng thí nghiệm. Hóa học, một ngành khoa học, kết hôn sâu sắc với xã hội hiện đại. Những loại nhựa phát triển này có thể được sử dụng cho các mục đích đa dạng như áo giáp và chỉ nha khoa. Theo Đại học California, Khoa học Hiểu biết của Berkeley, các ngành công nghiệp y tế và dược phẩm cũng được hưởng lợi rất nhiều từ việc sử dụng khoa học. Nếu không có khoa học, xã hội sẽ không có khả năng tiếp cận với lượng kiến ​​thức sâu rộng đáng kinh ngạc về các loại vắc-xin, phẫu thuật và tình trạng y tế khác nhau.