Cá sấu có thể nhảy cao đến mức nào?

Cá sấu có thể nhảy 6 feet lên không trung từ trạng thái nghỉ, mặc dù có thân hình to lớn và các chi ngắn. Chúng thể hiện tốc độ bùng nổ nhanh chóng, để săn đuổi con mồi mà ban đầu có vẻ quá nhanh và không thể tiếp cận được; do đó, những người quan sát nên ở trong khoảng cách ít nhất 20 feet với cá sấu.

Hai loài cá sấu còn tồn tại: cá sấu Mỹ và cá sấu Trung Quốc. Cá sấu Mỹ lớn hơn cá sấu Trung Quốc vừa phải; nó phát triển với chiều dài khoảng 13 feet và nặng 800 pound, như một con cá sấu trưởng thành. Cá sấu con thường sống gần nhau, trong khi những con lớn hơn, già hơn là những con vật đơn độc, đôi khi tranh chấp lãnh thổ.