Một số niềm tin của tôn giáo Huron là gì?

Những người da đỏ Huron, thích gọi bằng cái tên Wyandot, là những người tâm linh tin vào một vị thần tối cao. Theo thần thoại Wyandot, đấng tối cao này được gọi là Iosheka, người đã tạo ra người đàn ông và phụ nữ đầu tiên và dạy họ những kỹ năng khác nhau, cách tiến hành các nghi lễ và nghi lễ tôn giáo, cách chống lại linh hồn ma quỷ và cách chữa bệnh. Wyandot cũng là những nhà hoạt hình học tin rằng linh hồn hiện diện trong cả vật thể động và vật vô tri.

Người Wyandot có nhiều nghi lễ khác nhau là trọng tâm của cuộc sống bộ lạc. Một trong số đó bao gồm việc tra tấn những người bị giam giữ để thờ phụng một vị thần mặt trời. Một nghi lễ độc đáo là một nghi lễ yêu cầu hai cô gái trẻ của bộ tộc đan lưới đánh cá của bộ tộc. Wyandot tin rằng điều này sẽ thúc đẩy lưới đánh bắt cá thành công hơn.

Một nghi lễ tôn giáo khác duy nhất của Wyandot là Lễ của người chết, liên quan đến việc đưa những người thân đã khuất ra khỏi ngôi mộ ban đầu của họ. Wyandot sau đó đã cải táng hài cốt của tổ tiên họ trong một ngôi mộ chung, đây sẽ là nơi an nghỉ cuối cùng của họ.

Các khu định cư ban đầu của Wyandot nằm giữa Hồ Ontario và Hồ Huron. Từ 20.000 đến 40.000 người da đỏ, dân số khoảng 25 ngôi làng.

Những người định cư nước ngoài đã khiến họ chuyển từ vùng đông bắc của Bắc Mỹ đến Oklahoma và Kansas ngày nay. Tính đến năm 2015, Wyandot sống thành từng nhóm rải rác ở cả Hoa Kỳ và Canada.