Ảnh hưởng của các cuộc Cách mạng Trái đất là gì?

Ảnh hưởng của các cuộc Cách mạng Trái đất là gì?

Trái đất quay quanh mặt trời khoảng 365 ngày một lần, điều này thiết lập độ dài của năm và thúc đẩy chu kỳ của các mùa. Một sự khác biệt nhỏ về khoảng cách trung bình của Trái đất so với mặt trời cũng tồn tại, cho hành tinh có đường đi hơi hình elip khiến các mùa ở Nam bán cầu có phần khắc nghiệt hơn so với các mùa ở Bắc bán cầu.

Trái đất nghiêng phần nào trên trục của nó, khiến cho bán cầu đầu tiên, sau đó đến bán cầu kia, nhận được nhiều ánh sáng mặt trời hơn vào các thời điểm khác nhau trong năm. Khi một bán cầu nghiêng về phía mặt trời, ngày của nó dài hơn và nhiều ánh sáng mặt trời được hấp thụ hơn. Đây là những gì gây ra mùa hè. Trái đất ở vị trí gần nhất với mặt trời trong khi Nam bán cầu nghiêng về phía nam, mang lại cho các vĩ độ nam nhiều năng lượng mặt trời hơn vào mùa hè và ít năng lượng mặt trời hơn vào mùa đông so với các vĩ độ bắc tương đương.

Cuộc cách mạng của Trái đất xung quanh mặt trời cũng có ảnh hưởng đến khoa học. Quỹ đạo của Trái đất có đường kính khoảng 186 triệu dặm, cung cấp một đường cơ sở lớn để đo thị sai của các ngôi sao gần đó và giúp hiệu chỉnh khoảng cách của chúng. Cuộc cách mạng của hành tinh cũng được sử dụng để tính toán tốc độ ánh sáng bằng cách quan sát Sao Mộc và các mặt trăng của nó ở các khoảng cách khác nhau.