Ví dụ về phân tầng xã hội là gì?

Ví dụ về phân tầng xã hội là gì?

Phân tầng xã hội là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả sự tách biệt của các tầng lớp người dân trong một xã hội cụ thể. Sự phân tầng có thể dựa trên nhiều yếu tố.

Những điểm khác biệt phổ biến trong phân tầng xã hội Việc xác định phân tầng xã hội ở Hoa Kỳ rất khó. Các nhà xã hội học không đồng ý về số lượng các tầng lớp xã hội của Hoa Kỳ (lên đến bảy trong một số nghiên cứu) và điều gì xác định chúng, như có liên quan trong một báo cáo được công bố từ Đại học Minnesota. Theo Đại học Minnesota, những khác biệt phổ biến nhất được sử dụng trong phân tầng xã hội là sự giàu có, thu nhập, chủng tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, giáo dục và quyền lực. Trong mỗi xã hội có một thứ hạng hoặc thứ bậc của các giai cấp. Tại Hoa Kỳ, có ít nhất bốn tầng lớp khác biệt và được chấp nhận: tầng lớp thấp hơn, người nghèo lao động, tầng lớp trung lưu và tầng lớp thượng lưu, theo báo cáo của Đại học Minnesota. Tuy nhiên, sự phân tầng phát triển, tương tự như công nghệ và nền kinh tế. Theo Trung tâm Nghiên cứu Pew, tùy thuộc vào nơi một người cư trú ở Hoa Kỳ, có các mức độ phân tầng khác nhau.

Ví dụ về Phân tầng xã hội của Hoa Kỳ Mặc dù có sự bất đồng giữa các nhà xã hội học liên quan đến các giai cấp, nhưng không phải là không thể tạo ra một ví dụ khái quát về sự phân tầng xã hội của Hoa Kỳ. Thông qua các chính sách thuế của mình, Sở Thuế vụ Hoa Kỳ đưa ra dữ liệu khách quan về sự phân tầng. Những người ở trên cùng của thang thu nhập phải trả một mức thuế tối thiểu thay thế để đảm bảo việc đánh thuế được công bằng, trong khi những người ở dưới cùng có thể nhận được khoản tín dụng thu nhập kiếm được cao hơn những gì họ đã trả, theo bảng thuế IRS.

Tại Hoa Kỳ, tầng lớp thấp hơn bao gồm những người nghèo (những người sống dưới mức nghèo liên bang, theo Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ). Một báo cáo của Viện Brookings năm 2012 xác định rằng có tới 5% người Mỹ sống với mức dưới $ 2,00 mỗi ngày. Tầng lớp tiếp theo là tầng lớp lao động nghèo. Tầng lớp này đang làm việc (thường là hai công việc), nhưng thiếu trình độ học vấn hoặc kỹ năng để kiếm tiền đủ sống. Họ có thể có tài sản như xe hơi hoặc nhà, và họ chỉ sống trên mức nghèo của liên bang, theo báo cáo của Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ. Ở Hoa Kỳ, mức nghèo liên bang tạo ra một thước đo khách quan cho sự phân tầng.

Tầng lớp tiếp theo phía trên người nghèo lao động là tầng lớp trung lưu, thường có trình độ đại học nhưng thu nhập dưới 200.000 đô la mỗi năm, theo định nghĩa của Trung tâm nghiên cứu Pew. Theo The Balance, những người kiếm được hơn 200.000 đô la mỗi năm nằm trong 8 phần trăm hàng đầu, tính đến năm 2017, tạo nên tầng lớp thượng lưu. Những người có thu nhập từ 465.000 đô la trở lên mỗi năm được coi là thuộc top 1 phần trăm những người có thu nhập cao nhất ở Hoa Kỳ và là tầng lớp thượng lưu của tầng lớp thượng lưu Hoa Kỳ, theo định nghĩa của Investopedia.

Các yếu tố khác cũng góp phần vào sự phân tầng xã hội ở Hoa Kỳ, chẳng hạn như khả năng tiếp cận cơ hội bình đẳng. Chủng tộc và tôn giáo cũng có thể là yếu tố dẫn đến sự phân tầng này, cũng như khả năng tiếp cận giáo dục của thiểu số, như liên quan của Đại học Minnesota. Những người da đen sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó ở Hoa Kỳ có nhiều khả năng ở lại đó hơn. Theo Viện Brookings, một nửa số nam giới Mỹ da đen sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó không bao giờ vượt lên trên các tầng lớp xã hội của họ, trong khi nam giới da trắng sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó có nhiều khả năng vượt lên trên nghèo đói và trở thành một tầng lớp xã hội cao hơn.