Có bao nhiêu em bé được sinh ra mỗi ngày?

Có từ 350.000 đến 360.000 trẻ sơ sinh được sinh ra mỗi ngày trên toàn thế giới, mặc dù các con số này có xu hướng biến động theo thời gian. Vào tháng 12 năm 2013, ước tính có 4,3 ca sinh nở mỗi giây. Điều đó có nghĩa là khoảng 250 đến 260 trẻ sơ sinh được sinh ra mỗi phút.

Một số yếu tố đã góp phần làm tăng tỷ lệ sống sót của trẻ sơ sinh trong thế kỷ 21, bao gồm khả năng tiếp cận nước sạch và cải tiến y học. Những yếu tố này cũng đã góp phần vào việc kéo dài tuổi thọ ở những người trưởng thành trên toàn cầu. Tuy nhiên, nhiều cá nhân vẫn phải vật lộn với nghèo đói, có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ. Vào năm 2011, số người chiếm giữ hành tinh này đã vượt qua con số 7 tỷ người.