Ưu điểm và Nhược điểm của thiêu đốt là gì?

Ưu điểm và Nhược điểm của thiêu đốt là gì?

Một ưu điểm của quy trình đốt chất thải là nó làm giảm trọng lượng và thể tích của chất thải. Quá trình này dẫn đến lượng chất thải ít nguy hại hơn. Khí và cặn do quá trình đốt tạo ra, chẳng hạn như xỉ và tro, không có mùi.

Một lợi thế khác là đốt chất thải đòi hỏi ít diện tích đất hơn so với các địa điểm xử lý chất thải.

Một nhược điểm của quá trình đốt chất thải là khí thải được tạo ra trong quá trình này có chứa các chất cặn bã có thể gây ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, lượng năng lượng được tạo ra từ việc đốt rác chỉ có thể phục vụ một thị trấn nhỏ. Chất thải được đốt tạo ra tro có chứa chất độc. Nếu không được xử lý đúng cách, những chất độc này có thể dẫn đến các vấn đề môi trường khi mức độ độc hại trở nên cao.