Thủ đô của Tất cả 50 Tiểu bang là gì?

Thủ đô của Tất cả 50 Tiểu bang là gì?

Thủ đô của tất cả 50 tiểu bang Hoa Kỳ là Sacramento ở California, Montgomery ở Alabama, Denver ở Colorado, Juneau ở Alaska, Dover ở Delaware, Phoenix ở Arizona, Boise ở Idaho, Little Rock ở Arkansas, Hartford ở Connecticut , Indianapolis ở Indiana, Tallahassee ở Florida, Springfield ở Illinois, Honolulu ở Hawaii, Frankfort ở Kentucky, St. Paul ở Minnesota, Topeka ở Kansas, Augusta ở Maine, Des Moines ở Iowa, Baton Rouge ở Louisiana, Lansing ở Michigan, Annapolis ở Maryland, Concord ở New Hampshire, Boston ở Massachusetts, Thành phố Jefferson ở Missouri, Jackson ở Mississippi, Salem ở Oregon, Helena ở Montana, Trenton ở New Jersey, Lincoln ở Nebraska, Austin ở Texas, Thành phố Carson ở Nevada, Bismarck ở Bắc Dakota, Columbus ở Ohio, Santa Fe ở New Mexico, Raleigh ở Bắc Carolina, Harrisburg ở Pennsylvania, Oklahoma City ở Oklahoma, Nashville ở Tennessee, Providence ở Rhode Island, Columbia ở Nam Carolina, Montpelier ở Vermont, Albany ở Ne w York, Thành phố Salt Lake ở Utah, Atlanta ở Georgia, Richmond ở Virginia, Olympia ở Washington, Cheyenne ở Wyoming, Charleston ở Tây Virginia, Pierre ở Nam Dakota và Madison ở Wisconsin. Thành phố thủ đô của Hoa Kỳ là Washington, DC

Ở Hoa Kỳ, trụ sở chính phủ của mỗi tiểu bang được thành lập trong thành phố thủ đô của nó. Tuy nhiên, phần lớn các trụ sở hành chính này không phải là thành phố lớn nhất của bang tương ứng, quan trọng nhất và cũng không phải là nơi có vị trí chiến lược nhất về mặt địa lý hiện đại của Hoa Kỳ. Yếu tố chính trị đóng một vai trò quan trọng trong cách lựa chọn thủ đô.