Tên của một số loài linh dương là gì?

Một số loài linh dương bao gồm linh dương, kudu, sable và linh dương hoàng gia. Hầu hết trong số 91 loài linh dương có nguồn gốc từ châu Phi.

Eland là loài linh dương lớn nhất, với con đực có kích thước tới 70 inch ở vai và nặng hơn 2.000 pound. Hai loài linh dương kudu, kudu nhỏ hơn và kudu lớn hơn, là những loài linh dương lớn thứ hai. Kudus đực được biết đến với cặp sừng dài và xoắn ốc. Kudus cái không sừng và nhỏ hơn con đực.

Linh dương là một loài linh dương lớn với cặp sừng sắc như dao cạo và những mảng màu đen trắng đặc biệt trên đầu. Con đực có màu sẫm hơn con cái. Linh dương hoàng gia là loài linh dương nhỏ nhất, có kích thước nhỏ hơn 10 inch ở vai và chỉ nặng hơn 3 pound.