Tầm quan trọng của việc trồng lúa mì ở Punjab là gì?

Sự ra đời của cuộc cách mạng xanh là yếu tố chính cho việc trồng lúa mì ở Punjab. Việc tăng cường trồng lúa mì đã dẫn đến việc nhiều gia súc được nuôi để lấy sữa hơn là công việc đồng áng và tạo ra các ngành sản xuất liên quan đến nông nghiệp.

Cách mạng Xanh ở Ấn Độ lần đầu tiên hình thành ở Punjab. Nó đã làm tăng đáng kể sản lượng lúa mì thông qua việc sử dụng hạt giống năng suất cao, thuốc trừ sâu, phân bón, tăng cường cung cấp nước cho cây lúa mì và máy móc thu hoạch và gieo hạt tiên tiến. Mặc dù đắt tiền nhưng nó mang lại sản lượng vụ mùa cao quanh năm và góp phần làm tăng sản lượng lúa mì ở Punjab theo cấp số nhân.

Thông qua cách tiếp cận cơ giới hóa trong Cách mạng Xanh, Punjab đã trở thành một trong những người trồng lúa mì chính ở Ấn Độ, ít dựa vào gia súc để làm nông nghiệp. Điều này đã giúp người chăn nuôi bò ít tập trung hơn vào việc sản xuất gia súc cho công việc đồng áng và tập trung nhiều hơn vào sản xuất bò sữa năng suất cao. Điều này được thực hiện bằng cách lai tạo cẩn thận với các giống ngoại.

Sự xuất hiện của các ngành dịch vụ nông nghiệp ở Punjab, chẳng hạn như sản xuất nông cụ và công nghiệp xe đạp, đã cải thiện đáng kể hoạt động thương mại hàng hóa công nghiệp của bang. Trồng lúa mì đã đóng góp vào cơ sở hạ tầng kinh tế của Punjab với sự phát triển của giao thông vận tải bằng xe tải, các trường đại học nông nghiệp nổi tiếng ở Punjab của Pakistan và Ấn Độ cùng nhiều liên doanh hợp tác.