Đường băng giá ở Indiana là gì?

Đường băng giá ở Indiana là gì?

Đường băng giá ở Indiana là độ sâu mà nước ngầm trong đất đóng băng trong mùa đông. Độ sâu đường băng giá ở Indiana nằm trong khoảng từ 30 đến 60 inch, với 30 inch là độ sâu đường băng giá ở phần phía nam của bang và 60 inch ở phía bắc.

Tùy thuộc vào cơ quan địa phương, đường băng giá có thể có tên gọi là độ sâu sương giá hoặc độ sâu đóng băng. Điều quan trọng là chủ nhà, nhà thầu và các chuyên gia dịch vụ khác phải biết đường băng giá. Điều này là do thực tế là các đường nước, giá đỡ sàn và nhiều thứ khác cần phải kéo dài bên dưới đường băng giá để có thể đạt được mã.

Điều này đặc biệt quan trọng đối với đường nước. Khi mặt đất đóng băng, các dòng nước cũng sẽ đóng băng. Khi băng nở ra, đường nước có thể bị vỡ hoặc nứt, khiến các chủ gia đình và doanh nghiệp phải đau đầu.

Ở Indiana, đường băng giá thay đổi tùy theo vị trí và độ cao. Đây là lý do tại sao điều quan trọng là phải có sẵn bản đồ đường băng giá, cho thấy độ sâu của đường băng giá trên toàn tiểu bang. Nửa phía bắc của bang có độ sâu băng giá 60 inch, với một phần nhỏ của khu vực đó có độ sâu từ 48 đến 54 inch. Ở phần phía nam của Indiana, có độ sâu phân tán rộng hơn nhiều, từ 30 inch ở biên giới phía nam đến 54 inch gần trung tâm của bang.