Làm thế nào bạn có thể biết một con rùa bao nhiêu tuổi?

Làm thế nào bạn có thể biết một con rùa bao nhiêu tuổi?

Theo Câu lạc bộ Rùa và Rùa California, gần như không thể ước tính chính xác tuổi của một con rùa hoặc con rùa, trừ khi nó được thu thập từ khi còn nhỏ. Thực hành đếm vòng tăng trưởng, trong khi hữu ích với cây cối, chỉ chính xác một phần với các loài rùa và rùa nhỏ hơn.

Các vòng tăng trưởng của rùa hoặc rùa không nhất thiết thể hiện sự tăng trưởng của một năm. Trong một mùa, nhiều vòng tăng trưởng có thể hình thành, đặc biệt nếu con vật có sức khỏe tốt. Sau 10 đến 20 năm, sự xuất hiện của các vòng tăng trưởng mới gần như chấm dứt hoàn toàn. Theo thời gian, mai của động vật có thể bị bong ra và mất đi màu sáng.