Những giống chó hung dữ nhất là gì?

Những giống chó hung dữ nhất là gì?

Mặc dù bò tót, chó chăn cừu Đức, chó chow chow chow chow chow chow chow chow chow chow chow chow chow chow chow chow chow chow, chó lai và chó doberman thường được coi là những giống chó hung dữ nhất, nhưng bất kỳ con chó nào thuộc giống chó nào cũng có thể hung dữ. Nghiên cứu cho thấy rằng việc huấn luyện và xã hội hóa là nhiều hơn Viện Smithsonian báo cáo quan trọng hơn giống trong việc dự đoán sự hung hãn.

Theo Smithsonian, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng việc chó con thiếu xã hội hóa và huấn luyện vâng lời có khả năng dẫn đến một con chó hung dữ. Các phương pháp đào tạo dựa trên sự thống trị cũng có liên quan đến việc gia tăng các hành vi hung hăng. Ngoài các giống đã được đề cập, các cơ quan bảo hiểm thường coi Great Danes, Presa Canarios, akitas, Alaskan malamutes, Siberian huskies và sói lai là những giống nguy hiểm. Các nhà nghiên cứu khuyên nên huấn luyện chó sớm và tốt để ngăn chặn các vấn đề gây hấn.