Những Biểu Tượng Của Niềm Tin, Niềm Hy Vọng và Lòng Bác Ái là gì?

Các biểu tượng của đức tin, hy vọng và lòng bác ái là một cây thánh giá lớn, một cây thánh giá có mỏ neo và một trái tim. Đức tin, hy vọng và lòng bác ái đại diện cho ba nhân đức thần học mà Chúa đặt vào tâm hồn. Người tin Chúa phải sống cuộc đời theo những nhân đức này để xứng đáng được hưởng sự sống đời đời.

Cây thập tự giá lớn đại diện cho đức tin tượng trưng cho sự tin tưởng sâu sắc của người tin vào rằng tất cả những gì Đức Chúa Trời đã bày tỏ đều là sự thật. Thập tự giá của đức tin cao hơn các biểu tượng khác vì các tín đồ được mong đợi chia sẻ với người khác niềm tin của họ vào lẽ thật của Đức Chúa Trời.

Cây thánh giá nhỏ hơn kết hợp với một chiếc mỏ neo thể hiện niềm hy vọng vững chắc (chiếc mỏ neo) được kết nối an toàn với đức tin (cây thánh giá). Dù cuộc đời có chông gai đến đâu, người tín hữu vẫn luôn gắn bó với cội nguồn của niềm tin; hy vọng về cuộc sống vĩnh cửu vẫn tồn tại ngay cả khi người tin Chúa phải vật lộn với những thử thách trong cuộc sống.

Biểu tượng trái tim đại diện cho tình yêu và tình cảm dành cho người khác. Người tin Chúa cố gắng yêu Chúa và yêu người khác như Chúa yêu họ. Từ thiện tượng trưng cho mong muốn yêu thương tất cả mọi người, kể cả kẻ thù của mình, hàng xóm và người nghèo. Ba biểu tượng được ràng buộc bởi lòng bác ái. Từ thiện không thể đạt được nếu không có niềm tin và hy vọng bởi vì bác ái là tình yêu thương dành cho tất cả mọi người. Trong thần học, cây thánh giá, cây thánh giá có mỏ neo và trái tim lồng vào nhau.