Nguyên nhân của sự gia tăng dân số nhanh là gì?

Nguyên nhân của sự gia tăng dân số nhanh là gì?

Nguyên nhân chính của sự gia tăng dân số nhanh là khi số sinh nhiều hơn số người chết, được gọi là gia tăng tự nhiên. Các nguyên nhân khác của sự gia tăng dân số nhanh bao gồm tăng sản lượng lương thực và phân phối, cải thiện sức khỏe cộng đồng và loại bỏ nhiều bệnh tật.

Ngày càng có nhiều người lựa chọn lối sống lành mạnh hơn, do đó đã làm tăng tỷ lệ tuổi thọ, trong khi sự gia tăng dân số trong khu vực có thể là do di cư. Ở New Zealand, di cư chiếm khoảng hai phần ba tỷ lệ tăng dân số của khu vực. Một số khu vực đưa nhiều người di cư đến các khu vực khác hơn so với số lượng họ nhận được, do đó, kết quả của những khu vực đó là dân số giảm.