GDP toàn việc làm là gì?

GDP toàn việc làm là gì?

Tổng sản phẩm quốc nội toàn dụng là sản lượng của một nền kinh tế đang hoạt động ở mức tiềm năng cao nhất và có việc làm ở mức lý tưởng. Nó thể hiện sản lượng trong tình huống mà nền kinh tế không tiến tới suy thoái hoặc mở rộng quá nhanh.

Sản lượng kinh tế trong kịch bản như vậy, được đo bằng GDP, đủ cao để giữ giá cả ổn định và đủ thấp để tránh lạm phát. Trong kinh tế học, trạng thái cân bằng được gọi là trạng thái cân bằng. Nếu một yếu tố thay đổi, các yếu tố khác sẽ phản ứng. Để đạt được GDP toàn dụng, lạm phát và thất nghiệp phải ở trạng thái cân bằng. Các nền kinh tế có xu hướng thay đổi theo chu kỳ, với tỷ lệ thất nghiệp gia tăng theo định kỳ, các doanh nghiệp điều chỉnh kỳ vọng của họ và nền kinh tế đang chuyển sang hướng toàn dụng lao động trở lại.