Một số ý nghĩa Hồi giáo về những giấc mơ là gì?

Một số ý nghĩa Hồi giáo về những giấc mơ là gì?

Trong những giấc mơ của người Hồi giáo, cười được coi là dấu hiệu của một tin tốt lành; mơ thấy một cái nắm tay báo trước rằng một người sẽ tiếp tục là một tín đồ Hồi giáo trung thành. Nằm mơ thấy bò béo là điềm báo của sự sung túc, ngược lại trong giấc mơ thấy mùa xuân nở hoa có nghĩa là người ta sẽ nhận được phần thưởng cho những việc làm tốt của mình.

Các cách giải thích giấc mơ phổ biến khác bao gồm mơ về lời kêu gọi cầu nguyện, điều này có nghĩa là kế hoạch của một người có khả năng thành công. Nằm mơ thấy vào cửa hoặc cổng có nghĩa là người đó có khả năng thắng trong một cuộc tranh cãi. Hình ảnh con tàu trong giấc mơ là điềm báo của sự thoát hiểm hoặc thành công.

Theo đức tin Hồi giáo, những giấc mơ là một phần của lời tiên tri và tính trung thực của chúng có liên quan đến sự chân thành của người mơ. Nhiều cách giải thích về giấc mơ trong đạo Hồi có từ đầu thế kỷ thứ 7.

Theo Sunnah, có ba loại giấc mơ Hồi giáo chính: giấc mơ tốt, được gọi là Ru'yaa, giấc mơ xấu, được gọi là Hulum và giấc mơ từ bản thân của một người. Những giấc mơ tốt là từ Allah, những giấc mơ xấu đến từ Shaitan, trong khi những giấc mơ từ bản thân của một người bắt nguồn từ suy nghĩ của một người. Hầu hết các cuốn sách về giải thích giấc mơ của người Hồi giáo đều do Muhammad ibn Seereen, người sống từ năm 653 đến năm 729 CN.