Đại bàng sống ở đâu?

Đại bàng sống ở đâu?

Theo Ủy ban Bảo tồn Động vật Hoang dã và Cá Florida, đại bàng làm tổ và trú ngụ trong rừng. Khi săn mồi, đại bàng tìm kiếm những vùng nước ngọt hoặc nước mặn cạn.

Đại bàng có xu hướng chọn những cây trưởng thành xa người để làm tổ. Khi gáy, chim thích đậu ở những cây cao nhất, gần nguồn nước. Một lần nữa, những khu vực này thường bị cô lập khỏi hoạt động của con người. Tổ chức Đại bàng Hoa Kỳ chỉ ra rằng có 59 loài đại bàng trên thế giới và chúng sống ở mọi lục địa, ngoại trừ Nam Cực. Các loài này được phân loại theo tập tính và chế độ ăn uống thành 4 nhóm: đại bàng cá, đại bàng chích chòe, đại bàng rắn và đại bàng rừng khổng lồ.