Đại bàng cái được gọi là gì?

Đại bàng cái được gọi là gì?

Đại bàng là tên gọi của cả các thành viên nam và nữ của loài. Đại bàng con được gọi là chim non hoặc đại bàng con, và một nhóm đại bàng được gọi là chim bìm bịp hoặc chim đại bàng. Đại bàng cái giao phối suốt đời sau khi bắt đầu tán tỉnh từ 4 đến 5 tuổi.

Tổ đại bàng trung bình có chiều ngang khoảng 5 feet và sâu 2 feet, đủ lớn để chứa hai con trưởng thành lớn và giữ an toàn cho một số đại bàng con khỏi bị ngã và những kẻ săn mồi. 35 ngày. Sau khi trứng nở, các đối tác đực và cái thay phiên nhau săn mồi và cho đại bàng con ăn, chúng ở trong tổ khoảng ba tháng. Chỉ 50% đại bàng sống đến tuổi trưởng thành.