Chó sục Boston có đuôi được sinh ra không?

Chó sục Boston thường được sinh ra với đuôi ngắn. American Kennel Club tuyên bố rằng chúng thẳng hoặc gấp khúc. Đuôi được đặt thấp ở phần sau và nhìn chung khá mỏng và thon.

Tiêu chuẩn về giống chó của American Kennel Club quy định rằng một con chó có đuôi cong không đáp ứng tiêu chuẩn giống và sẽ bị loại khỏi cuộc thi. Để đáp ứng tiêu chuẩn giống, chó sục Boston cần phải là những con chó nhỏ, lông ngắn, khỏe và có ngoại hình cơ bắp. Chúng có thể có màu vện, màu đen hoặc màu hải cẩu, nhưng chúng cũng phải có các mảng màu trắng để làm cho giống chó trở nên đặc biệt.