Vị trí của khăn giấy là gì?

Mô xốp dùng để chỉ mô liên kết cứng, bị vôi hóa được tìm thấy trong xương của động vật có xương sống cao hơn. Loại mô này thường được gọi là mô xương.

Mô liên kết là loại mô chiếm ưu thế nhất trong cơ thể con người, được phân loại dựa trên chất nền liên kết và các thành phần tế bào. Các loại mô liên kết khác nhau bao gồm mô liên kết cực, máu, mỡ, sụn, liên kết lỏng lẻo, liên kết đặc và liên kết lỏng. Mô xương chủ yếu có chức năng dự trữ năng lượng và khoáng chất, hỗ trợ, bảo vệ, di chuyển và tạo tế bào máu.

Mô xốp tạo ra một chất nền cứng, xương bao gồm thành phần hữu cơ và vô cơ. Thành phần hữu cơ chủ yếu được tạo thành từ các sợi tạo xương, được kết nối với nhau bằng hợp chất glycoprotein được gọi là glycosaminoglycans. Thành phần vô cơ chủ yếu chứa canxi photphat kết tinh giữa chất keo đặc biệt liên kết các sợi xương.

Các thành phần tế bào của mô trứng được phân loại thành ba loại: nguyên bào xương, tế bào hủy xương và tế bào hủy xương. Nguyên bào xương thường được tìm thấy trong màng xương. Những loại tế bào xương này có liên quan đến sự hình thành xương mới. Tế bào xương nằm trong ma trận, đặc biệt là trong lacuna. Không gian này chứa các ống tủy, là những đoạn nhỏ kết nối các tế bào xương trong xương đang phát triển và cho phép di chuyển các chất dinh dưỡng trong xương trưởng thành. Các tế bào xương nằm ở bên ngoài mô xương, điển hình là trong mô xương của Howship. Những tế bào này được cho là hoạt động trong quá trình tiêu xương.