Tham khảo xã hội là gì?

Tham khảo xã hội là gì?

Tham khảo trên mạng xã hội là thuật ngữ đề cập đến xu hướng của một người, đặc biệt là trẻ sơ sinh, muốn phân tích nét mặt của một người quan trọng khác để có thể xác định phải làm gì. Tham khảo xã hội thường đề cập đến cho trẻ em đánh giá phản ứng của cha mẹ để có được thông tin rõ ràng về một tình huống cụ thể.

Trong phần lớn các trường hợp, thuật ngữ tham chiếu xã hội mô tả những khoảnh khắc khi trẻ sơ sinh học cách phản ứng với các sự kiện, con người hoặc đồ vật không quen thuộc. Người chăm sóc trở thành người tham khảo trong những tình huống này. Trẻ sơ sinh tìm hiểu điều gì là phù hợp hoặc an toàn bằng cách quan sát người chăm sóc và dần dần học cách cư xử trong các tình huống khác nhau.