Ổn định xã hội là gì?

Ổn định xã hội là gì?

Ổn định xã hội là một quan điểm xã hội học chỉ ra rằng một nhóm luôn tìm cách duy trì trạng thái cân bằng bằng cách loại bỏ những ý tưởng và cá nhân không đồng ý với quan điểm phổ biến. Điều này giúp giữ cho xã hội cân bằng và thúc đẩy sự chung sống hài hòa. Sự thiếu ổn định xã hội gây ra cuộc cách mạng và bất ổn trong nhóm.

Sự ổn định xã hội tập trung vào cách tất cả các thành phần khác nhau của xã hội phù hợp với nhau. Đó là một tư duy cố gắng tạo ra sự trôi chảy trong mọi tương tác trong một nhóm, ưu tiên và khen thưởng các hành vi mà nhóm muốn khuyến khích và tìm cách để công khai ngăn cản các hoạt động không mong muốn. Lý thuyết xã hội học này còn được gọi là cân bằng xã hội vì nó dựa trên ý tưởng rằng tất cả các vòng kết nối xã hội muốn duy trì sự hòa hợp và loại trừ những suy nghĩ và hành động đối lập với kết quả đó.

Nguyên tắc này phổ biến trong các xã hội giáo điều, các nhóm độc quyền và giới tôn giáo. Nó phản đối ý kiến ​​bên ngoài và thay vào đó cố gắng nhấn mạnh sự hợp tác với các thành viên khác trong xã hội để duy trì một mạng lưới ổn định.

Sự ổn định xã hội thường trải qua những thay đổi nhỏ theo thời gian. Khi các phương pháp giao tiếp và các loại công nghệ mới xuất hiện, các nền văn hóa tiếp nhận các khía cạnh phù hợp với hệ tư tưởng của họ và làm cho cuộc sống của họ dễ dàng hơn. Điều này dẫn đến việc sửa đổi những gì được chấp nhận là một phần của sự ổn định xã hội về lâu dài.