Có bao nhiêu loài rắn trên thế giới?

Có bao nhiêu loài rắn trên thế giới?

Với hơn 3.400 loài rắn khác nhau trên khắp thế giới, không thể biết chính xác có bao nhiêu loài rắn trên thế giới. Trong đó, khoảng 600 con có nọc độc.

Trong số 3.400 loài rắn khác nhau được tìm thấy trên khắp thế giới, chỉ có 116 loài được tìm thấy ở Hoa Kỳ, 19 loài trong số đó có nọc độc. Rắn là động vật có xương sống máu lạnh được tìm thấy ở hầu hết mọi môi trường và kiểu khí hậu. Không giống như con người, khứu giác được chứa trong lưỡi. Đó là một quan niệm sai lầm phổ biến rằng tất cả các loài rắn sinh sôi bằng cách đẻ trứng. Khoảng 30% loài rắn sinh con.