Ngựa hoang ăn gì?

Ngựa hoang là động vật ăn cỏ và ăn bất kỳ đời sống thực vật nào trong môi trường xung quanh chúng để cung cấp dinh dưỡng đầy đủ, đặc biệt là cỏ và cây bụi khỏe mạnh. Ngựa hoang thường lang thang trên những vùng đất rộng lớn và ăn cỏ ở bất cứ nơi nào có đủ nước và đời sống thực vật.

Ngựa hoang ở Hoa Kỳ hiếm khi có một khu vực rộng lớn để đi lang thang và ăn cỏ vì chính phủ thực hiện các bước để kiểm soát phạm vi của chúng. Điều này buộc ngựa hoang phải đi lại trong cùng một khu vực chung mà chúng thường chia sẻ với gia súc và các động vật hoang dã khác. Điều này đôi khi khiến những con ngựa gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đủ lượng thức ăn để duy trì sức khỏe.