Một số chương trình truyền hình nổi tiếng trong năm 2014 là gì?

Một số chương trình truyền hình nổi tiếng trong năm 2014 là "The Big Bang Theory", "NCIS", "The Walking Dead", "NCIS: Los Angeles" và "The Blacklist". Các chương trình nổi tiếng khác bao gồm "The Voice", "Modern Family", "Person of Interest", "Criminal Minds" và "Dancing With the Stars".

Các chương trình phổ biến nhất có xu hướng là phim hài, chương trình thực tế hoặc phim truyền hình tội phạm. Phim hài nổi tiếng bao gồm "The Big Bang Theory", "Modern Family" và "Mike & Molly." Các chương trình thực tế nổi tiếng bao gồm "American Idol", "The Voice" và "Dancing With the Stars". Các bộ phim truyền hình tội phạm nổi tiếng bao gồm "NCIS", "NCIS: Los Angeles", "CSI: Điều tra hiện trường tội phạm" và "Danh sách đen". Ngoài ra, các chương trình truyền hình phổ biến nhất thường có trên các mạng dành cho mọi người, chẳng hạn như ABC, CBS và NBC. "The Walking Dead", phát sóng trên AMC, là một ngoại lệ đáng chú ý

Mức độ phổ biến của các chương trình truyền hình trở nên khó đo lường hơn trong những năm gần đây do sự ra đời của các dịch vụ phát trực tuyến như Netflix và Hulu Plus. Theo truyền thống, mức độ phổ biến của một chương trình được đo lường bằng xếp hạng Nielsen, đo lường số lượng người xem một chương trình nhất định. Tuy nhiên, xếp hạng của Nielsen không đo lường hiệu quả mức độ phổ biến của một chương trình thông qua các dịch vụ phát trực tuyến hoặc thông qua các lượt tải xuống bất hợp pháp. "Game of Thrones" của HBO, mặc dù đã nổi tiếng theo xếp hạng của Nielsen, nhưng lại là chương trình được tải xuống nhiều nhất trên Internet, vượt xa các chương trình được yêu thích hơn theo xếp hạng của Nielsen.

"The Big Bang Theory" thu hút 23,1 triệu người xem, trong khi chương trình xếp thứ hai "NCIS" có 22,4 triệu. Chương trình xếp thứ 10, "The Voice", có 14,7 triệu người xem.