Một số bản nhạc phim nổi tiếng của Tyler Perry là gì?

Nhạc phim nổi tiếng của Tyler Perry bao gồm nhạc phim "Diary of a Mad Black Woman" từ năm 2005 và "Madea's Family Reunion", được phát hành vào năm 2006. Tyler Perry đã viết, đạo diễn và phát vai chính trong cả hai bộ phim.

Nhạc phim "Diary of a Mad Black Woman" bao gồm các bản nhạc "Purify Me" của Indie Arie, "I Wanna Love Again" của Natalie Cole và "I Wanna Be Free" của Patti LaBelle. Album được xếp hạng 4,5 sao trong số năm sao dựa trên 56 đánh giá của khách hàng trên Amazon.com tính đến tháng 12 năm 2015.

Nhạc nền của "Madea's Family Reunion" có các bài hát "Our Gonna Make It" của LL Cool J, "Keep Your Head Up" của Chaka Khan và "Find Myself In You" của Brian McKnight. Album đã giành được 4,5 sao trong số năm sao dựa trên 58 bài đánh giá trên Amazon.com.