Đàn ông Thiên Bình và Phụ nữ Song Tử có hợp nhau không?

Chiêm tinh học xem đàn ông Thiên Bình và phụ nữ Song Tử là hợp nhau, do bản chất trí tuệ giống nhau của họ. Bản chất cân bằng của Thiên Bình cũng bổ sung cho bản chất kép của Song Tử. Loại trí tuệ có cơ sở hơn của Thiên Bình cũng có thể giúp đưa những ý tưởng sâu sắc của Song Tử vào ứng dụng thực tế.

Thiên Bình và Song Tử được cai trị bởi các hành tinh tượng trưng cho tình yêu và giao tiếp. Cả Thiên Bình và Song Tử đều là những Dấu hiệu Không khí và có nhiều mối quan tâm, mang lại cho cặp đôi tài liệu tuyệt vời cho các cuộc thảo luận khiêu khích. Điều này cũng giúp mỗi đối tác giới thiệu cho đối phương những quan điểm và lĩnh vực quan tâm mới và khác nhau, đảm bảo hai vợ chồng cùng nhau mở rộng tầm nhìn.