Chủ nghĩa dân tộc thiểu số ảnh hưởng đến xã hội như thế nào?

Chủ nghĩa dân tộc thiểu số ảnh hưởng đến xã hội như thế nào?

Các xã hội trải qua những tác động của chủ nghĩa dân tộc khi công dân có một tập hợp các chuẩn mực và phong tục văn hóa riêng biệt, đồng thời xem các truyền thống và tập quán được những người khác trên thế giới sử dụng là kém cỏi, kỳ quặc hoặc bất bình thường. Những người sống ở một nơi, chẳng hạn như một quốc gia hoặc khu vực, thường áp dụng một số hành vi, ngôn ngữ, phong tục và thậm chí cả quy định về trang phục. Những người sống gần đó tuân theo những phong tục đó và đánh giá hành động và truyền thống của những người khác dựa trên sự giống hoặc khác nhau của những phong tục đó.

Chủ nghĩa dân tộc thiểu số về cơ bản là một hành vi nhóm bao gồm việc đưa ra những giả định sai lầm về hoặc bêu xấu sự khác biệt trong các nền văn hóa khác. Chủ nghĩa dân tộc có thể tập trung vào các yếu tố tầm thường, chẳng hạn như nét mặt và tư thế. Nó có thể bao gồm việc đưa ra phán quyết đối với toàn bộ quốc gia hoặc chỉ các phân đoạn dân số.

Chủ nghĩa dân tộc thiểu số tồn tại hầu như ở khắp mọi nơi, kể cả Hoa Kỳ. Chẳng hạn, một ví dụ về chủ nghĩa dân tộc ở Mỹ tồn tại ở sự khác biệt của các quy tắc lái xe điều chỉnh việc lái xe ở Anh và Hoa Kỳ. Người Mỹ lái xe bên tay phải của đường, trong khi người lái xe ở Anh lái xe bên trái. Khi thể hiện sự khác biệt này, người Mỹ có thể nói rằng tài xế Anh lái xe ở phần đường "sai".

Các kiểu tư tưởng dân tộc thiểu số thường ăn sâu vào các nền văn hóa. Những khuôn mẫu này sau đó dẫn đến sự đánh giá của xã hội đối với người khác, khiến toàn bộ quốc gia phát triển những định kiến ​​và kỳ vọng của người khác. Những hành vi này cuối cùng cản trở giao tiếp giữa mọi người và khiến toàn bộ xã hội tự coi mình là vượt trội hơn những người khác.