Chim có bay vào ban đêm không?

Chim có bay vào ban đêm không?

Các loài chim sống về đêm, chẳng hạn như cú và chim đêm, luôn bay vào ban đêm và một số loài chim khác, chẳng hạn như đẩy, vireos, nuthatches và nhiều loài chim sẻ, chỉ bay vào ban đêm trong thời gian di cư. Hầu hết các loài chim đều nghỉ ngơi vào ban đêm.

Các loài chim bay, săn mồi, kiếm ăn và nuôi con trong đêm thực sự rất hiếm. Chúng chỉ giới hạn ở cú, chim câu đêm, diệc đêm, ếch nhái, kiwi và kakapos. Nhiều loài chim khác bay ban ngày, chỉ bay vào ban ngày trong hầu hết thời gian của năm, sau đó chuyển sang kiểu bay ban đêm trong thời gian di cư. Bay vào ban đêm trong quá trình di cư bảo vệ chim khỏi những kẻ săn mồi.