Bốn góc của thế giới là gì?

Bốn góc của thế giới là một cụm từ được đề cập trong sách Ê-sai trong Kinh thánh, nhưng nó không liệt kê bốn góc thực tế của thế giới, vì Trái đất thực sự không có bốn góc. Trái đất có dạng hình cầu, không phải hình chữ nhật và do đó không thể có bốn góc.

Điều này được thấy trong bản đồ học, là nghiên cứu về việc lập bản đồ và đo đạc vị trí của các địa điểm khác nhau. Lịch sử của việc lập bản đồ đã có từ hơn 5.000 năm trước. Bản đồ là công cụ được sử dụng để ghi lại vị trí của các địa điểm ưa thích và để tìm hiểu về địa lý của khu vực được lập bản đồ.

Khi so sánh với các bản đồ hiện đại, các bản đồ thời kỳ đầu khác nhau theo một số cách quan trọng. Đầu tiên, các bản đồ ban đầu thường mô tả các khu vực nhỏ như tuyến đường thương mại, bãi săn, chiến dịch quân sự hoặc thành phố hơn là một tiểu bang hoặc quốc gia. Các bản đồ ban đầu cũng có bản chất là hình ảnh nên khi so sánh với các bản đồ hiện đại, chúng thường trông thô kệch. Hình ảnh này là cần thiết vì những người lập bản đồ ban đầu muốn ghi lại địa hình và các đặc điểm của khu vực. Một điểm khác biệt nữa là các bản đồ thời kỳ đầu không có quy tắc định hướng trong khi các bản đồ hiện đại thường luôn có hướng bắc ở trên cùng của bản đồ. Cuối cùng, các bản đồ hiện đại trước hết là một tài liệu tham khảo trong khi các bản đồ ban đầu thường là một tác phẩm nghệ thuật trước tiên và một tài liệu tham khảo thứ hai.