Ba sự thật thú vị về Cộng hòa Dominica là gì?

Ba sự thật thú vị về Cộng hòa Dominica là gì?

Cộng hòa Dominica nằm ở Caribê trên đảo Hispaniola, mà nó có chung với Haiti. Thành phố thủ đô của nó là Santo Domingo, cũng là thành phố lớn nhất trong cả nước.

Cộng hòa Dominica giành độc lập khỏi Hoa Kỳ vào ngày 12 tháng 7 năm 1924. Quốc gia này có tổng diện tích là 18.704 dặm vuông và dân số là 9,44 triệu người theo điều tra dân số năm 2010. Đất nước được quản lý như một nước cộng hòa tổng thống, bao gồm cả thượng viện và hạ viện của chính phủ. Khu vực này lần đầu tiên bị Tây Ban Nha đô hộ bắt đầu vào năm 1493. Trước khi người Tây Ban Nha đến, vùng đất này là nơi sinh sống của người Taíno.