Nút thắt ba ngôi đại diện cho điều gì?

Nút thắt ba ngôi đại diện cho điều gì?

Các hình ảnh đại diện của nút ba ngôi khác nhau tùy theo niềm tin và tôn giáo cá nhân, nhưng đối với nhiều người, nó đại diện cho Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Nút thắt ba ngôi còn được gọi là Triquetra, có nghĩa là hình tam giác.

Trong tà giáo, người ta tin rằng nút ba ngôi tượng trưng cho các lực lượng tự nhiên bao gồm đất, không khí, lửa và nước. Ở cấp độ tâm linh hơn trong tôn giáo ngoại giáo, nó tượng trưng cho sự sống, cái chết và sự tái sinh. Không ai biết chắc ai đã tạo ra nút thắt ba ngôi, nhưng điều này đã gây tranh cãi trong nhiều năm. Những người theo đạo Cơ đốc tin rằng biểu tượng bắt đầu từ các nhà sư, nhưng nhiều người tin rằng biểu tượng nút thắt có nguồn gốc từ Celtic.