Neobehaviorism là gì?

Neobehaviorism là một trường phái tư tưởng cho rằng việc nghiên cứu học tập và tập trung vào các phương pháp quan sát khách quan chặt chẽ tạo thành chìa khóa của tâm lý học khoa học. Neobehaviorism là giai đoạn thứ hai của chủ nghĩa hành vi, có liên quan chặt chẽ với BF Skinner, Clark Hull và Edward C. Tolman.

Trái ngược với những người theo chủ nghĩa hành vi, những người theo chủ nghĩa tân hành vi đã cố gắng chính thức hóa các quy luật hành vi và thu hút ảnh hưởng từ những người thực chứng bao gồm Herbert Feigl, Otto Neurath và Rudolf Carnap. Những nhà thực chứng logic này tin rằng bất cứ điều gì không thể được chứng minh qua khoa học thông qua các quan sát vật lý đều là vô nghĩa hoặc siêu hình. Kiến thức phải được xây dựng bằng quan sát và xác minh bằng quan sát.

Hull được coi là người tham vọng nhất trong số những người theo chủ nghĩa tân hành vi, và ông chủ yếu được ghi nhận là người xây dựng lý thuyết chính thức về hành vi. Ông đã sáng lập ra quy luật tổng quát về kích thích, trong đó tuyên bố rằng một phản ứng có thể nhận được bởi một kích thích khác thường nếu kích thích đó kết hợp với một kích thích gây ra phản ứng.

Skinner, người đã công bố ý tưởng của mình trong một số tác phẩm, lập luận rằng khoa học hoàn toàn dựa trên sự quan sát và các giả thuyết và lý thuyết không liên quan nhiều đến nó. Ông tin rằng hành vi có thể được kiểm soát và định hình thông qua quân tiếp viện hoặc phần thưởng. Triết lý của Skinner đã được sử dụng vào giữa thế kỷ 20 trong các viện tâm thần và cơ sở hình sự.