Một người nhận được bao nhiêu tiền nếu anh ta hoặc cô ta đang ở trong tình thế khó khăn?

Số lượng phúc lợi có sẵn trên dole (theo Quyền lợi của Người tìm việc hoặc Trợ cấp của Người tìm việc ở Vương quốc Anh) phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm bất kỳ thu nhập hiện có và /hoặc khoản tiết kiệm, và liệu người nộp đơn là cá nhân hay một cặp vợ chồng. Có các mức phí khác nhau tùy thuộc vào việc người đăng ký ở độ tuổi từ 18 đến 24 hay trên 25 tuổi.

Quyền lợi của Người tìm việc chỉ dành cho những người đã thanh toán một khoản phí Bảo hiểm Quốc gia Hạng I (hoặc NIC) cụ thể trong khoảng thời gian 26 tuần trước đó. Ở Ireland, các khoản đóng góp được gọi là đóng góp PRSI. Những người chưa trả đủ số tiền cần thiết phải nộp đơn xin Trợ cấp cho Người tìm việc.