Một số lợi thế của sự đa dạng trong nhóm là gì?

Một số lợi thế của sự đa dạng trong nhóm là gì?

Sự đa dạng trong làm việc theo nhóm là một lợi thế trong hầu hết các khía cạnh. Sự đa dạng trong đào tạo và tập kỹ năng cho phép các nhóm tiếp cận vấn đề từ các điểm thuận lợi khác nhau, cho phép hiểu sâu hơn và toàn diện hơn về vấn đề. Sự đa dạng trong các loại tính cách cũng cung cấp các kỹ thuật giải quyết vấn đề độc đáo cũng như kinh nghiệm nền tảng.

Đại học Stanford đã thu thập hồ sơ về các hoạt động của nhóm trong chương trình kỹ thuật cơ khí của họ trong 25 năm qua, theo ASME. Hồ sơ chỉ ra rằng sự đa dạng trong tinh thần đồng đội góp phần đáng kể vào thành công chung của dự án, đặc biệt là khi nhóm bao gồm nhiều cá nhân đa dạng khác nhau về kỹ thuật, tâm lý và cảm xúc.

Các nhóm đa dạng đã hoàn thành dự án của họ thành công hơn so với những nhóm gồm những cá nhân có hoàn cảnh xuất thân và đặc điểm tính cách giống nhau. Tuy nhiên, các nhóm khác nhau phải mất nhiều thời gian hơn để hoàn thành dự án của họ.

Một lợi thế cho các đội đa dạng bao gồm khả năng có được bộ kỹ năng mới. Làm việc với những cá nhân có hoàn cảnh khác nhau buộc người ta phải trau dồi sự hiểu biết về nền tảng của người đó. Điều này thường góp phần giúp bạn học một kỹ năng mới hoặc hiểu sâu hơn về một nền văn hóa hoặc cách suy nghĩ khác.

Nhược điểm được trích dẫn nhiều nhất của làm việc nhóm là xung đột về tính cách. Đôi khi rất khó để làm việc với một người có tính cách không hòa hợp với những người khác, nhưng những khác biệt này thường có thể được khắc phục khi cả hai bên sẵn sàng thỏa hiệp.