Astral Projection có thật không?

Không có bằng chứng chắc chắn nào cho thấy hiện tượng thiên văn là có thật bởi vì không có cách nào để xác định một cách khoa học việc linh hồn của một người tách ra khỏi hay quay trở lại cơ thể của cô ấy. Theo Livescience, lời giải thích khả dĩ nhất cho hiện tượng trung gian phóng chiếu là người đó đang tưởng tượng nó hoặc đang mơ.

Mặc dù không có bằng chứng khoa học nào chứng minh thực tế của phép chiếu vào cõi trần, nhưng đâu đó từ 8 đến 20% số người tham gia cuộc khảo sát tuyên bố đã có trải nghiệm ngoài cơ thể. Hầu hết những người này trải qua cảm giác rời khỏi cơ thể khi ngủ hoặc bị thôi miên, nhưng những người khác cho biết họ đã làm như vậy trong thời gian thư giãn.