Ai đã nói "Điều duy nhất không đổi là thay đổi"?

Ai đã nói "Điều duy nhất không đổi là thay đổi"?

Heraclitus, một triết gia Hy Lạp, được trích dẫn khi nói rằng "thay đổi là hằng số duy nhất trong cuộc sống." Câu nói này cũng đã được dịch thành "hằng số duy nhất là sự thay đổi." Người ta tin rằng Heraclitus đã viết một cuốn sách nơi câu nói này được tìm thấy; tuy nhiên, cuốn sách đã bị phá hủy và chỉ tồn tại dưới dạng mảnh vỡ.

Trích dẫn này của Heraclitus được tìm thấy trong một trong số hơn 100 phần tác phẩm của ông, những tác phẩm được cho là một phần trong cuốn sách của ông. Ông là một nhà lý thuyết, người đã tạo ra các học thuyết về sự thay đổi liên tục và dòng chảy của cuộc sống. Ông sống ở Ephesus, gần Kusadasi hiện đại, Thổ Nhĩ Kỳ, vào khoảng năm 500 trước Công nguyên