Ưu điểm của Tự Đánh giá là gì?

Ưu điểm của Tự Đánh giá là gì?

Trong giáo dục, tự đánh giá cho phép học sinh xác định các mục tiêu và trở ngại để giúp giáo viên có thể đưa ra hướng dẫn tùy chỉnh, theo Đại học Bắc Carolina. Trong các tổ chức, tự đánh giá cho phép nhân viên và tổ chức xác định các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, các mục tiêu có thể đo lường và các nguồn lực, theo Trung tâm Năng lực Văn hóa Quốc gia.

Một lợi ích chính khác của việc tự đánh giá giáo dục là học sinh nghĩ về động cơ của chính mình và phát triển các kế hoạch hướng tới tương lai tích cực, UNC báo cáo. Bằng cách xác định mục tiêu, người đánh giá bản thân cũng có thể hợp tác với giáo viên và phụ huynh của họ để tập trung vào các chiến lược học tập hiệu quả. Giáo viên có thể sử dụng thông tin từ việc tự đánh giá và kiến ​​thức chuyên môn giảng dạy của mình để xây dựng một kế hoạch giáo dục hiệu quả. Giáo viên cũng có thể lấy kết quả chung của các bài tự đánh giá của học sinh để xây dựng cấu trúc lớp học và các hoạt động có lợi nhất.

Trong các tổ chức, việc tự đánh giá giúp công ty xác định mức độ hiện tại đang đáp ứng nhu cầu của đối tượng mục tiêu chính của mình, Trung tâm Quốc gia về Năng lực Văn hóa cho biết. Việc xác định những khiếm khuyết hoặc các lĩnh vực cần cải thiện góp phần vào việc phát triển các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn có ảnh hưởng nhất. Sau đó, tổ chức và người lao động có thể hình thành quan hệ đối tác và tìm kiếm các nguồn lực đóng góp. Lãnh đạo công ty cũng có thể phân bổ ngân sách tài chính để giúp đỡ. Một kế hoạch chiến lược để đạt được mục tiêu và đo lường tiến độ sẽ tăng cơ hội cho sự phát triển liên tục của tổ chức.