Tại sao chúng tôi nghiên cứu mọi thứ?

Tại sao chúng tôi nghiên cứu mọi thứ?

Tiến hành nghiên cứu cho phép chúng tôi theo đuổi sở thích của mình theo cách trau dồi kỹ năng giải quyết vấn đề và dạy chúng tôi điều gì đó mới mẻ. Nghiên cứu được thực hiện trong nhiều bối cảnh và lĩnh vực khác nhau.

Trong giáo dục, các nhà nghiên cứu thường bắt đầu bằng một vấn đề nghiên cứu. Đây có thể là một câu hỏi liên quan đến thẩm mỹ, văn hóa hoặc khoa học. Sau đó, nhà nghiên cứu sẽ sử dụng một phương pháp nghiên cứu, chẳng hạn như tương tác với cộng đồng, đọc trong thư viện hoặc thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, để thu thập dữ liệu để phân tích.

Tương tự trong kinh doanh, một công ty sẽ tiến hành nghiên cứu thị trường, bằng cách nói chuyện với khách hàng hoặc theo dõi hành vi của họ, để đánh giá khả năng sinh lời của sản phẩm, nhân khẩu học mục tiêu và nơi xây dựng cửa hàng của họ, cùng với các thông tin khác.