Cái gì thông minh hơn, con mực hay con bạch tuộc?

Cái gì thông minh hơn, con mực hay con bạch tuộc?

Mực ống và bạch tuộc, cả hai loài động vật chân đầu, đều là những động vật không xương sống thông minh nhất được biết đến. Việc so sánh trực tiếp trí thông minh của mực và bạch tuộc là không khả thi, vì mực khó nuôi hơn nhiều trong phòng thí nghiệm để nghiên cứu.

Bạch tuộc sử dụng các công cụ, nhận ra người chăm sóc con người, thể hiện các chiến thuật săn mồi khác nhau và có khả năng giải quyết vấn đề. Chúng thể hiện hành vi gợi ý kế hoạch và tầm nhìn xa, chẳng hạn như đánh phá bẫy cua và tôm hùm của con người và leo lên tàu đánh cá chở các thùng chứa cua. Sy Montgomerty của tạp chí Orion đã báo cáo một thí nghiệm quan sát thấy một con bạch tuộc cái đang chơi với một chai thuốc. Mực thể hiện tín hiệu xã hội phức tạp và một loài, mực Humboldt, tham gia săn bắt hợp tác.