Áp lực bạn bè tích cực là gì?

Áp lực bạn bè tích cực là gì?

Áp lực bạn bè tích cực là thái độ của một nhóm đồng đẳng khuyến khích hành vi tốt hơn là hành vi lệch lạc, theo Đường dây trợ giúp cho trẻ em. Áp lực bạn bè tích cực dựa trên cảm xúc và ý định đằng sau áp lực đặt lên cá nhân trong một nhóm bạn bè. Một ví dụ về áp lực tích cực từ bạn bè là khi mọi người khuyến khích ai đó từ bỏ hút thuốc hoặc ngừng uống rượu.

Các ví dụ khác về áp lực tích cực từ bạn bè bao gồm hỗ trợ để đạt điểm cao và khuyến khích để học tốt một môn thể thao. Áp lực từ bạn bè có thể giúp ai đó nhận ra rằng anh ta nên cải thiện sức khỏe của mình, bắt đầu một mối quan hệ, ăn thức ăn ngon, làm việc chăm chỉ, đối xử tốt với ai đó và tôn trọng người khác.

Sự khác biệt giữa áp lực bạn bè tích cực và tiêu cực nằm ở kết quả, ý định và cảm xúc đằng sau áp lực đó. Ai đó có ý định tốt có thể khuyến khích ai đó giảm cân ngay cả khi người nhận áp lực không muốn làm như vậy. Ai đó có thể đưa ra tuyên bố tiêu cực, chẳng hạn như cảnh báo về việc hút thuốc, để có kết quả tích cực. Cả hai đều là những hình thức gây áp lực tích cực từ bạn bè vì kết quả cuối cùng của cả hai tình huống đều có lợi.

Áp lực tiêu cực từ bạn bè dẫn đến hành vi tồi tệ hơn, chẳng hạn như hút thuốc, uống rượu, ăn quá nhiều và hoạt động bất hợp pháp. Áp lực tích cực từ bạn bè có thể hướng tới mục tiêu liên quan đến việc tạo ra thói quen mới, bao gồm tập thể dục hàng ngày hoặc ăn thức ăn ngon hơn.