Tại sao chó chạy theo ô tô?

Tại sao chó chạy theo ô tô?

Chó đuổi theo ô tô vì tổ tiên săn mồi của chúng săn mồi bằng cách chạy xuống con mồi đến kiệt sức. Cho đến ngày nay, các vật thể di chuyển nhanh chóng đánh thức bản năng của loài chó để chạy xuống "con mồi" ngay cả khi "con mồi" là một vật vô tri, chẳng hạn như một chiếc xe hơi hoặc một quả bóng tennis.

Không chỉ tất cả các loài chó đều có bản năng đuổi theo nhất định, mà một số giống chó đặc biệt đã có bản năng đuổi bắt của chúng được sửa đổi để chúng có nhiều khả năng chạy theo ô tô hơn. Ví dụ, các giống chó làm việc như chó tha mồi đã có bản năng săn mồi của chúng chuyển sang trò chơi tìm kiếm cho thợ săn con người. Những người chăn cừu, được lai tạo qua nhiều thế hệ để chăn gia súc, đặc biệt dễ bị rượt đuổi bằng ô tô vì những chiếc ô tô lớn, di chuyển nhanh chóng nhìn chung giống với những sinh vật mà chúng được lai tạo để đuổi theo.