Tại sao bạn nên đội mũ ra trong nhà?

Nên bỏ mũ trong nhà như một cách thể hiện sự tôn trọng, theo Emily Post. Mặc dù mũ không còn được đội để xác định vị thế xã hội, nhưng việc đội mũ ở bất kỳ nơi nào vẫn bị coi là thiếu tôn trọng một số dịp trong nhà.

Ban đầu, quy tắc đội mũ chỉ áp dụng cho nam giới. Phụ nữ không bị giới hạn về thời gian và địa điểm họ đội mũ, nhưng với sự ra đời của những chiếc mũ bình thường, unisex, các quy tắc lịch sự đã mở rộng cho cả nam và nữ. Nên bỏ mũ ở nhà thờ, xem phim, nhà hàng và nhà riêng. Mũ cũng nên được cởi ra khi chơi quốc ca và khi có quốc kỳ Mỹ.