Những kẻ săn mồi của một con Kangaroo là gì?

Chuột túi có một số động vật ăn thịt bao gồm dingo, con người, cáo và đại bàng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng chỉ có những con kanguru con mới bị cáo và đại bàng ăn thịt.

Chuột túi có vị trí khá cao trong chuỗi thức ăn, vì vậy nó hiếm khi gặp nguy hiểm. Nó cũng rất giỏi trong việc ẩn náu vì nó chỉ sống trong một vài khu vực mà nó biết rõ. Chuột túi thường sống trong phạm vi nhà không quá bốn dặm vuông. Những khu vực nhà xa hơn này cũng giúp kangaroo tránh xa phần lớn những kẻ săn mồi có thể tấn công và gây hại cho kangaroo.